Виза Австралија

Виза Австралија

img

Опис

Потребни документи:

– Гаранција за туристичка посета (STATUTORY DECLARATION) во која се гарантира вашето сместување, финансиската помош, трошоците за (евентуално) лекување и изјава дека ќе ја напуштите Австралија пред истекот на визата

– Фотокопија од државјанство или од Австралиската постојана виза на гаранторот

– Изводи од банка (further evidence of founds или evidence of access to funds)

Од Македонија (од апликантот)

– Потврда за уплата на таксата за обработка на молбата, која изнесува 160 еур

– Своерачно потпишан пасош, важечки за целиот планиран престој во Австралија

– 4 фотографии

– 1 формулар

– Извод од родени не постар од 4 недели (преведен на англиски)

– За лица кои се во брак, да се достави венчаница не постара од 4 недели

– Потврда за примања за последните 3 месеци

– Потврда за должината на работниот стаж и висината на месечните примања и изјава дека продолжува со работа по враќањето од Австралија

– Доказ за посредување на одредени недвижности

– Ако сте сопственик на фирма, евиденција за регистрација на фирмата

– Ако сте пензионер, чек од последната пензија

– Ако сте ученик/ студент потврда од училиште/ факултетдека сте редовен ученик/студент, дека е одобрено отсуство од наставата. За студенти и индекс (оригинал)

– За деца под 18 г. старост кои патуваат сами или со еден од родителите, потребна е согласност од двајцата родители потпишани лично

– Ако вашиот брачен другар е во работен однос, доказ за висината на неговите месечни примања

– За лица постари од 70 години се доставува потврда од матичен лекар дека лицето е способно за патување

– Здравствено патничко осигурување

– Ако посетувате близок роднина (родител, брат, сестра…) се доставуваат и нивните изводи на родени – оригинал

– Резервација за повратен авио билет


Времетраење на постапката за добивање на виза: 3 – 5 недели.

Сите приложени документи треба да бидат во оригинали или заверени фотокопии и документите кои не се на англиски јазик, треба да се приложат со оверен превод.

Документите се поднесуваат во Амбасадата во Белград

Детали


icon

Добијте ги последните новости и понуди

Претплатете се на нашиот билтен

Побарај понуда

Ви благодариме на барањето за понуда од нас

Нашиот тим го доби вашето барање, ќе ве контактираме наскоро